Barda Malzeme Yazımı & Ambar Talep Formu & Barlar Arası Transfer

barlar arası transfer
Barda azalan, biten malzemeler, depodan çekilmek üzere “Ambar Talep Formu / Malzeme Formu”na yazılır. Malzeme çekiminde belirli günler olabileceği gibi günlük olarak da yapılabilir. Barlar arasında yapılan transferlerde de bu forma benzer “Bar Transfer Formu” kullanılır.

Ambar talep formu çalışma esnasında kolay ulaşabileceğimiz bir noktada bulundurup, eksiği tespit ettiğimiz anda notunu almak en doğru yoldur. Barda malzemenin eksiksiz yazımı ve takibi operasyonda sıkıntı yaşamamız için en önemli konulardan biridir.

Ambar Talep Formu

Formlar genelde üç kopya olarak basılır. Bir kopya depoda kalır, bir kopya coast ofise gönderilir, diğer kopya ise malın çekildiği bara bırakılır. Barmen bu forma bakarak yazdığı malzemeden eksik, yanlış gelen olup olmadığını kontrol eder. 

 

Stok fazlası veya eksik olan malzemeler barlar arasında transfer yapılabilir. Bu durumlar için hazırlanmış transfer formu olabileceği gibi, ambar talep formu da aynı amaçla kullanılabilir.

malzeme çekimi
Barda Malzeme Çekimi
barlar arası transfer

.