Damıtma -Distilasyon- Yöntemleri

Damıtma yani distilasyon için iki yöntem vardır: 
Biri “Pot Still”, ikincisi ise “Patent Still” veya diğer adıyla “Coffey Still”. 
Pot Still imbik damıtması olarak geçen klasik üretim yöntemidir.
Patent  Still ise fabrikasyon ve hızlı üretimde kullanılan sürekli damıtma yöntemidir. 

 

Pot Still – İmbik Damıtması 

İmbik; damıtma için kullanılan aletin adıdır. 

İmbikler bakırdan yapılırlar. Bunun nedeni bakırın ısıyı eşit ve muntazam yayması ve esnek olmasındandır. Ayrıca fermantasyon sonucunda oluşan pis kokulu, uçucu, sülfür içeren maddelerin tutulmasını da sağlar. 

Bilindiği gibi su 100 derecede buharlaşırken, alkol 78,4 derecede buharlaşır. bu  nedenle imbik içinde ısıtılan sıvının içindeki alkol önce buharlaşır. Buharlaşan alkol soğutulmuş borulardan geçirilerek yine sıvı hale dönüştürülür. Böylece yüksek dereceli saf alkol elde edilmiş olur. 

Bu işlem sonunda elde edilen alkol renksiz bir sıvıdır. Alkol rengini bekletildiği fıçılardan veya değişik yöntemler uygulanarak alır. 

Pot Stil ile alkol elde edilme süreci daha yavaş ve zahmetlidir. 

Bununla birlikte imbik damıtımıyla yapılan içkiler daha nitelikli, karakterli ve kaliteli olurlar. 

Viski üretiminde kullanılan imbikler, İskoç malt ve İrlanda viskilerinin karakterinde ana unsurdurlar. 

Sürekli Damıtma – Patent Still – Coffey Still

Patent Still yöntemi ekonomik olan ve daha çok kullanılan üretim sistemidir. 

Bu damıtım aygıtı İrlandalı “Aenas Coffey” tarafından bulunduğu için “Coffey Still” olarak adlandırılır. 

Alkol üretiminin çoğu bu sistemle yapılır.