Yeni Rakı

Paylaşmak için;

Yeni Rakı; ilk olarak 1944 yılında Tekel tarafından üretilmiştir. 2003 yılında Tekel’in Mey içki tarafından satın alınmasından sonra Mey içki tarafından üretilmektedir.

Yeni Rakı alkol oranı %45’tir. Bu alkolün %65 i sumadan elde edilirken, geri kalan kısmı diğer tahıllardan elde edilen alkoldür.

Suma üretiminde hem kuru hem de yaş üzüm olmak üzere 20 farklı çeşit üzüm kullanılır.

Sadece Batı Anadolu’da yetiştirilen anasonlar kullanılır.

Başta Rusya, Almanya ve Ukrayna olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihraç edilir.

Yeni Rakı’nın Hikayesi

Önce 1942 yılında çıkan “4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu” uyarınca içki üretimi devlet tekeline geçiyor. (Rakının tarihi için; tıklayın!)

Tekel; 1944’e kadar üzüm alkolü yani sumadan yapılan rakının, bu tarihten sonra şeker pancarından üretilen alkolün de kullanılmasına karar veriliyor. 

Yani basit anlatımla üzüm alkolüne şeker pancarı alkolü eklenerek “Yeni Rakı” üretiliyor. 

Daha ucuz fiyatı ve bir anda piyasada yayılması ile % 100 sumadan elde edilen halis rakıyı tahtından ediyor. 

2001 yılında 4250 sayılı kanunda yapılan değişiklikle rakının yasal tanımı yapılıyor;

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne göre;

“Rakı, yalnızca suma (en az %65) ve tarımsal kökenli etil alkolle karıştırılmış sumanın, 5000 litre veya daha az hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu ile ikinci kez damıtılmasıyla Türkiye’de üretilen ve alkol oranı en az %40 olan distile alkolü içkidir.

Yeni Rakı da bu tanıma göre en az  %65 suma kullanılarak yapılıyor. 

Yeni Rakı’nın 20, 35, 50, 70, 100 ve 150 cl lik şişelerde satışı vardır. 

Yeni Rakı çeşitleri ve serinin diğer rakıları şunlardır: 

  • Yeni Rakı
  • Yeni Rakı Yeni Seri
  • Yeni Rakı Ala
  • Yeni Rakı Ustaların Karışımı
  • Yeni Rakı Müzeyyen
  • Yeni Rakı Uzun Demleme

 

.