Diğer Ülke Rakıları

Diğer ülke rakıları, ülkelerine göre rakılar, Yunan rakısı, anis ve pastis nedir, ozuo(uzo) nedir, düziko nedir, İspanyol rakısı, İtalyan rakısı…

 

Rakı Türklerin ve Türkiye’nin milli içkisidir ve “Rakı” adıyla sadece Türkiye’de üretilir. 

Fakat rakı benzeri, anason temelli değişik içkiler özellikle Akdeniz çevresindeki diğer ülkelerde üretilmekte ve tüketilmektedir.

Fransa’da; “anis” veya “pastis” denir. Aynı rakıda olduğu gibi sulandırıldığında kirli sarı-beyaz renk alır.

pernod-1l-fransa-france-rakı-anis_214x800

İtalya’da; rakının adı “sambuca”dır. 

Bulgaristan’da; rakı genellikle üzüm ve erikten yapılır. Su ile karıştırılınca sarımtırak bir renk alır. Türk rakısına göre daha tatlıdır, çabuk sarhoş eder.

Yunanistan’da; rakıya “ouzo” denir.  Ouzo(uzo) yaş üzümden yapılır, kullanılan anason ve yüksek alkol oranıyla Türk rakısı “ouzo” dan ayrılır. 

metaxa ouzo yunan rakısı

Slavlar; rakıya düziko diyorlar. 

Tunus’ta; Anisette, Boukha, Sarab rakıları satılıyor. 

İspanya ve Portekiz’de; genel adı Fransa’daki gibi “anis” ve “pastis”tir.

anis-del-mono-spain-ispanya-rakı

Makedonya’da; rakı anasonsuz olarak üretilir ve boğma rakıya benzer. Sarı ve beyaz çeşitleri vardır. Sarı olan rengini ya meşe fıçılarda bekletilerek ya da dinlendirilme esnasında içine atılan meşe çubuklarından alır. 

Arnavutluk’da; Makedon rakısı gibi anasonsuz üretilir. Beyaz renkli olan daha çok tercih edilir. 

Lübnan’da; Zahle, Kefraya gibi markalar vardır. 

Kıbrıs’ta; da Sema rakı markasıyla bir rakı üretilmektedir.

sema rakısı kıbrıs

–Rakıyla ilgili diğer yazılar için, tıklayın!–