Rakı Nedir?

rakı nedir

Rakı nedir, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne göre rakı, rakı kelimesi kökeni…

Rakı; yapımında suma ve anason tohumu kullanılarak, damıtma yoluyla üretilen, yüksek alkollü geleneksel Türk içkisidir. 

 

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne göre;

“Rakı, yalnızca suma ve tarımsal kökenli etil alkolle karıştırılmış sumanın, 5000 litre veya daha az hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu ile ikinci kez damıtılmasıyla Türkiye’de üretilen ve alkol oranı en az %40 olan distile alkolü içkidir.


Rakı kelimesi, Arapça damıtık, damıtılmış manasına gelen “Arak” kökünden türetilmiştir. Arak tam olarak ter ve ter damlası manasına gelir. İmbikten damlayarak gelen alkol için bu durumdan esinlenerek arak denilmiş. 

 

.